Banner Uilhoorn & Fritse
 

Op staande voet ontslagen vanwege verduisteren toiletmunt

27-01-2015


Na het plakje kaas, het blikje RedBull, twee flessen motorolie en het geopende bakje cashewnootjes is er onlangs een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het steeds dikker wordende boek: ontslag op staande voet vanwege bagatel-delicten. Het verduisteren van een door een klant op de bar gelegde munt van 50 eurocent voor het toiletgebruik, was voor de werkgever voldoende om de werkneemster op staande voet te ontslaan. De kortgedingrechter oordeelt dat het aannemelijk is dat het gegeven ontslag in een bodemprocedure stand zal houden.

 

De werkneemster was 17 maanden in dienst bij de werkgever, Espressobar Buon Giorno in Amsterdam. Zij werkte als oproepkracht in de functie medewerker uitgifte op basis van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft, uit oogpunt van diefstalpreventie,  camera's geplaatst en het gebruik hiervan is in de arbeidsovereenkomst van de werkneemster vastgelegd. Op deze camera's is te zien dat de werkneemster, nadat een klant een muntstuk van 50 eurocent op de bar heeft gelegd, deze "toiletmunt" in haar broekzak heeft gestopt zonder de intentie te hebben deze uit eigen beweging af te storten in de kassa of fooienpot. Een collega verklaarde dat de werkneemster het wegstoppen van de munt eerst heeft ontkent. In samenhang met de camerabeelden blijkt dat zij, na de confrontatie maar buiten het zicht van de collega om, toch op de proppen kwam met de munt en deze alsnog in de fooienpot heeft gedaan.

 

De kantonrechter in dit kort geding oordeelt dat de werkgever voldoende kan aantonen dat er sprake is geweest van diefstal. Vervolgens buigt hij zich alvast over de vraag of het wegnemen van een munt van 50 eurocent een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarbij kent de kantonrechter gewicht toe aan het gedrag van de werkneemster dat stiekem over komt. Vertrouwen is de basis waarop (ook arbeids-)relaties zijn gebouwd.*

 

In de jurisprudentie bestaan over bagatel-delicten twee stromingen. De strenge benadering, diefstal is diefstal ongeacht de waarde van de gestolen goederen, is onder andere gehanteerd in de uitspraak over het blikje RedBull. Het gaat erom dat de werknemer blijk heeft gegeven van het feit dat deze niet geheel te vertrouwen is. Dat weegt des te zwaarder wanneer de werknemer, zoals in een Espressobar, voortdurend geld in ontvangst neemt voor de werkgever.

 

De strenge benadering staat tegenover de minder strenge benadering die werd gevolgd in de uitspraak over de twee flessen motorolie. In de minder strenge benadering wordt bij een ontslag op staande voet meer rekening  gehouden met de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen van het ontslag. Als deze zo zwaar wegen dat deze niet in verhouding staan tot het "lichte" vergrijp is een ontslag op staande voet, en de ingrijpende gevolgen hiervan voor de werknemer, niet gerechtvaardigd.

 

In dit kort geding oordeelt de kantonrechter dat, mede gelet op de omstandigheden van de werknemer (kort dienstverband en jonge leeftijd) een rechter in een bodemprocedure  de strenge benadering zal hanteren zodat het wegnemen van de toiletmunt het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

 

Leonard van der Leeden (Uilhoorn & Fritse advocaten)

 

Bron: Kantonrechter Amsterdam, 19 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8731

* Zie mijn artikel op HRprakijk.nl: Arbeidsrelatie is vergelijkbaar met huwelijk

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief