Banner Uilhoorn & Fritse
 

Meenemen restmateriaal reden voor ontslag?

26-06-2013


Diefstal restmateriaal reden voor ontslag?

 

De werknemer is sinds 1986 in dienst als hulpmonteur bij een installatiebedrijf. In 2008 wordt de werknemer gewaarschuwd dat het meenemen van restmaterialen niet is toegestaan, en dat de volgende keer ontslag volgt. In 2010 gaat de werknemer toch weer over de schreef en wordt hij op staande voet ontslagen.

 

In 2007 heeft de werknemer een kwaliteitshandboek ontvangen en getekend, dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. In het handboek staat dat restmaterialen van een gereed karwei terug moeten naar het magazijn. Omdat met regelmaat door werknemers restmateriaal mee naar huis wordt genomen stuurt de werkgever in 2008 alle werknemers een brief waarin wordt gewezen op het kwaliteitshandboek. Aan de werknemer wordt bovendien een brief gestuurd waarin staat dat uit camerabeelden blijkt dat hij restmaterialen heeft meegenomen. De werknemer wordt officieel berispt en gewaarschuwd dat een volgende keer ontslag op staande voet volgt.

 

In 2010 gaat de werknemer weer over de schreef. Hij verklaart: "Zelf koper brengen is al het hele leven zo. Dat heb ik van oudere monteurs geleerd. (...) Ik ben zo opgegroeid, het zou best kunnen dat het fout is. Het is niks, voor mij is het normaal." Vanwege de diefstal van bedrijfseigendommen wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer protesteert, volgens hem zijn de restmaterialen eigendom van de klanten van de werkgever, en mag de klant toestaan om de restmaterialen aan werknemers in eigendom over te dragen. De werkgever betoogt dat de restmaterialen haar eigendom blijven en worden verrekend met de prijs die de klant moet betalen voor een karwei.

 

Het Hof oordeelt dat uit het kwaliteitshandboek duidelijk blijkt dat de werknemer restmaterialen terug moet brengen. Door dit na te laten lijdt de werkgever schade. De werknemer had beter kunnen weten en is ook gewaarschuwd zodat hij terecht op staande voet is ontslagen. Door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals de duur van het dienstverband en de financiële consequenties van het ontslag, maken dit oordeel niet anders.

 

Bagatel-delicten

Gedragingen in de arbeidsrelatie die zijn te betitelen als diefstal, fraude of verduistering en naar hun aard dus ernstig zijn, maar in omvang en ernst gering, staan ook bekend als bagatel-delicten. Door de jaren heen zijn er veel gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over werknemers die op staande voet werden ontslagen voor vermogensdelicten. Ontslag op staande voet heeft voor de werknemer verregaande consequenties: geen loon, geen aanspraak op een WW-uitkering, en schadeplichtig ten opzichte van de werkgever.

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Voor een werkgever is het raadzaam om zijn werknemers vooraf - en bij herhaling - duidelijk te maken en te waarschuwen dat in de organisatie de keuze is gemaakt om ook bij het meenemen van zaken met geringe waarde dit niet door de vingers te zien, en in voorkomende gevallen tot ontslag op staande voet over te gaan.

 

Omstandigheden

Omstandigheden als aard, duur en wijze van vervulling van de dienstbetrekking, en de persoonlijke omstandigheden kunnen er toe leiden dat een ontslag op staande voet toch niet gerechtvaardigd is.

 

Tip: Het voeren van consistent beleid, dat voor de werknemer ook kenbaar is, leidt in beginsel in voorkomende gevallen - ook al gaat het om een zaak met geringe waarde - tot een gerechtvaardigd ontslag op staande voet.

 

Bron: Hof Den Haag, 19 februari 2013, LJN: CA3049 (gepubliceerd 16 juni 2013)

 

Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief